Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
Praktik
Teori
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
x planeter..
för många
för enkelt
polerna
horisonten
rymdåldern
Solsystemet är tredimensionellt

Från 3D-verklighet till endimensionellt horoskop

 

Solsystemet är relativt platt, dvs sol, måne och planeter ser från jorden ut att röra sig inom ett ganska smalt bälte runt himlavalvet. Astrologin förenklar därför genom att projicera alla positioner på bältets mittplan ekliptikan (=jordbanans plan). För att ange en planets position ger man en  (ekliptisk) ”longitud” på himlavalvet och bryr sig inte om de (i allmänhet små) ”latituderna”. I vissa fall kan dock latituderna bli ganska avsevärda, och det är svårt att förstå att en sammanfallande longitud (inom en grad eller så) ska anses betydelsefull trots att himlakropparna kanske ligger 10 grader från varandra på himlen.

 

Än värre (ur fysikalisk synvinkel) är det förstås att bortse från himlakropparnas avstånd. Solen och månen håller sig på någorlunda konstant avstånd från jorden, men Venus och Mars kan ofta befinna sig en faktor två avlägsnare eller närmare än sina medelavstånd utan att detta på något sätt syns i horoskopet. Horoskopet är en endimensionell projektion av ett tredimensionellt planetsystem, och man kan med fog fråga sig varför just de ekliptiska longituderna skulle vara betydelsebärande. I vår vanliga verklighet kan man stå 5 meter till höger eller till vänster om eld och bli lika varm, medan man bränner sig på 3 meter eller fryser om man flyttar sig tio meter bort. I astrologins värld påverkas man lika mycket hur långt från en himlakropp man än befinner sig (?), men om den syns i öster eller i ostnordost gör en radikal skillnad.

Stora bilden visar en konjunktion mellan Venus och månen, dvs de har i horoskopet samma longitud i ekliptikaplanet (21 maj 2009). Venus och Mars ligger inte mycket längre från varandra på himlen, men där räknas konjunktionen inte förrän 20 juni, då Venus passerar "under" Mars. 
Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01