Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
Praktik
Himlavalvet
Stjärnbilder
Månen
Planeter
Förmörkelser
Satelliter
Vackra syner
Teori
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
Titta själv!

Under större delen av mänsklighetens historia har stjärnhimlen funnits som en nattlig påminnelse om ett kosmos större än vi själva. Nätternas mörker kunde bara skingras av svaga eldar och lyktor, och stjärnor och stjärnbilder var något påtagligt som alla kunde se och relatera till. I stora delar av världen är det inte längre så. Ökad upplysning har varit både ett bildligt och ett mycket konkret mål för utvecklingen, och nu lever miljarder människor i ständigt upplysta städer.

Denna utveckling är förstås i stort sett av godo, men den betyder att den förr så självklara natthimlen nu har blivit något man får anstränga sig för att få syn på. Vi är omgivna av starka ljuskällor, och det krävs planering för att hitta tillräckligt mörka platser där stjärnorna kan återfå sin lyskraft. En stjärnklar och månfri natthimmel sedd från en plats långt från stadens ljus är för de flesta en omtumlande men sällsynt upplevelse. Himlen är ett förvillande myller av stjärnor och inbjuder kanske mest till filosofiska samtal om människans plats i kosmos.

Här vill jag i stället slå ett slag för en vardagsastronomi som inte kräver någon stor ansträngning. Om man bara skärmar av de gatlyktor och andra lampor som lyser en direkt i ögonen, så kan man åtminstone i mindre städer och samhällen se många av de ljusare stjärnorna. Och ljusare än stjärnorna lyser månen och fem klassiska planeter, vilka hela tiden ändrar sina lägen och ger nya vackra himmelsscenerier. Därför kallar jag min månadsvisa lista på kommande syner just
Himlascener.

 

Under rubriker som Himlavalvet, Stjärnbilder, MånenPlaneter, Förmörkelser eller Vackert! visar jag vad man typiskt kan se med blotta ögat eller med en fältkikare, om man bara vet vad man ska titta efter. 

Bilden visar hur natthimlen över Europa redan 1997 var allmänt (grönt)  minst 35% ljusare än i helt öde trakter (svart). I de gula områdena var ökningen mer än 100%,  och i de röda storstadsområdena (rött) hade vi en minst tiofaldig ökning.  Kartan illustrerar tydligt begreppet 'Light pollution', som för astronomer är ett ständigt växande problem.

Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01