Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
Praktik
Teori
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
Forntidsastronomi
Människor har i alla tider tittat på himlen, och det finns detaljerade observationer åtminstone sen 700-talet fKr. Ibland kan även äldre texter tolkas astronomiskt, men det blir svårare och svårare att vara säker på vad som egentligen avses. Vi har också stora problem med att förstå variationerna i jordens rotation kring sin axel, vilket visar sig sätta gränsen för vår möjlighet att tolka de äldsta observationerna. När de skriftliga beläggen helt saknas har vi definitivt problem. Vi kan "lätt" hitta astronomiskt signifikanta siktlinjer i gamla stenmonument, men lika många eller fler som vi inte kan tolka.

I detta avsnitt ska jag så småningom utveckla och exemplifiera dessa frågor...
Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01