Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
Praktik
Teori
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
x planeter..
för många
för enkelt
polerna
horisonten
rymdåldern
För många möjligheter

Inte så enkelt att räkna horoskop

I ett klassiskt horoskop placerar man först var och en av 7 himlakroppar i vart och ett av tolv stjärntecken (beroende på år och datum), och naivt sett borde detta kunna ge 36 miljoner (12x12x12x12x12x12x12) varianter. Eftersom Merkurius och Venus alltid befinner sig nära solen kommer dock en majoritet av dessa varianter aldrig att kunna uppträda i praktiken. Jag har gjort ungefärliga beräkningar som visar att man aldrig kommer upp till mer än ca 4 miljoner unika kombinationer. Eftersom Jupiter och Saturnus rör sig såpass sakta krävs det tiotusentals år för att alla dessa ska inträffa, och under en kort tidsperiod ser man bara en liten bråkdel av dem. För tidsintervall mellan 1 och 1000 år kan man grovt sett räkna med ungefär 1000 kombinationer per år, dvs 10000 på 10 år eller 100000 på 100 år.

 

Att man får så relativt små tal beror i huvudsak på att alla positioner inom ett 30 grader stort stjärntecken räknas lika, och för öka variationen brukar man också se på "aspekter", där man får extra effekter om vinkeln mellan två av himlakropparna i horoskopet ligger nära 0, 60, 90, 120 eller 180 grader. Mellan 7 kroppar finns det 21 inbördes vinklar att kontrollera, och antalet unika horoskop mångfaldigas drastiskt. Att räkna alla (sällsynta) varianter blir i praktiken omöjligt, men typiskt ser man ett tjugotal undervarianter av varje grundhoroskop. Sedan ger den exakta födelsetidpunkten (via ascendenten) en ny indelning i tolv "hus", och antalet unika horoskop blir därigenom (återigen baserat på förenklade simuleringar) åtminstone 40 gånger större.  

 

Redan med fem planeter är vi alltså uppe i hundratals miljoner olika horoskop över historisk tid, och det verkar mycket otroligt att tolkningsreglerna kan bygga på någon hållbar empirisk grund. Om man sen (som många nutida astrologer) lägger till Uranus, Neptunus och Pluto har man miljarder i stället för miljoner möjliga horoskop att tolka, och  trovärdigheten för en viss tolkning sjunker i motsvarande grad.

Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01