Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
Praktik
Teori
avstånd
tid
banrörelse
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
Astronomiska grundbegrepp

Längd, tid och banrörelse

Man kan (bör skulle en del säga) alltid använda fysikens grundläggande enheter för längd och tid, dvs meter och sekund. I astronomiska sammanhang får man då multiplicera med höga tiopotenser, och blir lätt blind för den radikala skillnaden mellan (säg) 10^20  och 10^26 meter, där det förra ryms i vår galax men det senare fyller det observerbara universum. För åskådlighetens skull är det praktiskt med några längre måttstockar, presenterade i avsnittet avstånd.

 

Man kommer inte heller ifrån de astronomiska tidsmåtten, presenterade i avsnittet tid. Även om de inte som förr är basen för vår tidmätning är vi oundvikligen mer eller mindre styrda av dygns- , månads- och årsrytmer.

 

Bland det mest fundmentala inom astronomin är också olika slags banrörelse, där två eller flera kroppar rör sig kring varandra under inflytande av sin inbördes gravitation. Ofta kan man förenklat beskriva det som ett "tvåkroppsproblem", där vi sedan Kepler och Newton vet att banan då blir en sluten ellips med konstant omloppstid. Den formel ("Keplers tredje lag") som ger omloppstiden som funktion av banans storlek kan användas som en första approximation i många astronomiska sammanhang.  

 

Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01