Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
Praktik
Teori
avstånd
tid
banrörelse
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
Astronomiska längdmått

Ett ljusår är ett längdmått 

Eftersom universum är så stort och tomt blir avstånden stora. Nere på jordytan kan vi använda meter eller kilometer (=1000 meter), men för avstånd till stjärnor får vi stega långt uppåt i tiopotenserna. Sverige är en dryg megameter (1Mm=10^6 m), det är 0,4 gigameter(1 Gm=10^9 m) till månen och trekvarts terameter (1Tm=10^12 m) till Jupiter. Sen är det ganska tomt, med närmaste stjärna ungefär 40 petameter(1Pm=10^15 m) bort, och med de flesta på flera exameter (1Em=10^18 m). Andromedagalaxen har vi 20 zettameter (1Zm=10^21 m) bort, och avlägsnare galaxer på yottameter (1Ym=10^24 m).

 

Det blir ganska ohanterligt, och för att ange större astronomiska avstånd används oftare ljusåret, dvs den sträcka som ljuset hinner färdas på ett år. Ljushastigheten är ungefär 300000 km/s, ett år 365x24x3600=31,5 miljoner sekunder, så ett ljusår blir ungefär 9,5x10^12 km(=9,5 Pm). Då har vi den närmaste stjärnan 4 ljusår bort, Andromedagalaxen vid 2 miljoner ljusår, och vårt observerbara universums gräns vid omkring 10 miljarder ljusår.

 

För "små" avstånd i solsystemet kompletterar man med den astronomiska enheten (AE, au), jordens medelavstånd från solen. Trots att denna är mycket stor i jordiska mått, 150 miljoner km, motsvarar den bara 0,000016 ljusår, och fungerar alltså som en bra kompromiss. Som syns i avsnittet om banrörelse är den astronomiska enheten också mycket praktisk när man använder Keplers tredje lag. 

 

Astronomer använder oftare än ljusåret ett mått mer relaterat till den fundamentala avståndsmätningen med parallax, nämligen  parsek. En parsek(pc) är det avstånd där jordbanans radie (1 au) tycks uppta vinkeln 1 bågsekund, vilket ger den exakta definitionen 1 pc= (648000/pi)=206264,8.. au. Av en ren slump(!) råkar ljusår och parsek vara av samma storleksordning, med 1 pc=3,26 ljusår. 

Det är opraktiskt att mäta stjärnavstånd i km...Stjärnorna alfa och Proxima Centauri är de som ligger allra närmast solen, och 4 ljusår är ett smidigare avståndsmått. 
Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01