Innehåll
Astrokonsult
Aktuellt!
Blogg
Himlascener
Praktik
Teori
Forntidsastronomi
Frågor och svar
(anti)Astrologi
x planeter..
för många
för enkelt
polerna
horisonten
rymdåldern

(anti)Astrologi

Man kan se astrologi som ett oskyldigt tidsfördriv, men alltfler tycks ta den på allvar, och jag vill här passa på att ge några skäl varför man _inte_ ska göra det...

Den feltänkta grunden

 

Det finns många sorters astrologi, men grundtanken i dem alla är att det finns ett slags korrespondens mellan människans inre, mikrokosmos, och universum, makrokosmos. Inte bara så att vi naturligtvis kollektivt påverkas av olika storskaliga fenomen, typ årstider och solvind, utan med ett kosmiskt inflytande ner på individnivå. Problemet är att detta inflytande beskrivs med en världsbild som idag bara kan kallas pseudovetenskaplig, och att astrologernas utsagor nästan per definition är så luddiga att de inte kan vare sig bekräftas eller förkastas.


Klassisk astrologi utgår från en geocentrisk bild av ett antal himlakroppars läge på himlavalvet vid en människas födelse, horoskopet. Denna geometriska figur förutsätts sedan kunna tolkas i termer av mänskliga egenskaper eller t.o.m. som en förutsägelse om kommande händelser. Vilka himlakroppar som ska ingå i horoskopet kan inte rationellt förklaras, men när detta väl specificerats är det med våra nuvarande astronomikunskaper "lätt" att räkna fram ett detaljerat horoskop.

 

Hur man sedan tolkar horoskopet är ännu mindre klart, utan det finns nästan lika många tolkningar som det finns astrologer. Detta gör det förstås extra svårt att bedöma astrologins trovärdighet. Statistiska undersökningar visar nästan aldrig på någon signifikant korrelation mellan astrologiska förutsägelser och objektivt mätbara fakta (av typ personlighetsdrag eller verkliga händelser). För astrologen är sådana invändningar betydelselösa. Hon hävdar att astrologin ger värdefulla insikter bortom vetenskapen, och man hamnar lätt i ett ofruktbart ställningskrig mellan astrologi och vetenskap.

 

Jag tar därför på följande sidor i stället upp ett antal tekniska problem med själva horoskopet, den del av astrologin som borde vara objektiv och väldefinierad. Listan är på intet sätt komplett, men den visar tydligt klyftan mellan en realistisk och en "magisk" världsbild. Jag har medvetet undvikit trivialkritiken att astrologins stjärntecken efter 2000 år inte längre stämmer med stjärnbilderna. Detta räknar jag i stället på astrologins pluskonto, eftersom stjärntecknen låses till solen, den enda himlakropp som definitivt påverkar oss (om än på helt annat än astrologisk väg). 

Bilderna här på sidan visar typiska moderna horoskop. De visar  helt enkelt riktningar (men inte avstånd) till ett antal himlakroppar, från en given plats vid en given tidpunkt, och projicerat på jordbanans plan. Sedan 1600-talet har en kompetent astronom ganska lätt kunnat framställa sådana bilder, men att de skulle förutsäga skeenden eller ha något med en människas karaktär att göra är förstås kvalificerat nonsens.
Senast uppdaterad
2018-09-24 09:01